Voiko tietokoneella olla sielu? Osa 2/3

Nykymaalimassa tietokoneet kehittyvät hämmästyttävällä nopeudella. Esimerkiksi Tesla ja Google kehittävät itsekseen ajavia autoja. Kehittyvätkö robotit joskus niin pitkälle, että niille tulee sielu? Tämä on blogisarjan toinen osa. Luethan ensimmäisen osan aluksi . 🤖

Viimeeksi kävin läpi kvaliat, dualismin ja kaksi identiteettiteoriaa. Tänään vuorossa on kaksi materialismia: eliminativismi ja reduktionismi. Jätämme suosiolla emergentin materialismin sarjan viimeiseen osaan.

Eliminativismi

Eliminativismi on melko radikaali tapa ymmärtää mieli. Teoria poistaa mahdollisuuden sielun olemassaoloon niin ihmisten kuin koneidenkin kohdalla. Kaikki voidaan selittää biologisella tasolla. Illuusio kvalioista on vain seurausta neuroneiden aktivaatiosta. Viime viikon identiteettiteorioista poiketen, eliminativismi ei väitä, että mentaaliset tilat ovat identtisiä aivotilojen kanssa, vaan se yksinkertaisesti toteaa, ettei mentaalisia tiloja ole olemassa. 😱

Eliminativismi ei selitä kvalioita, mutta jos se pitää paikkaansa se näyttää vihreää valoa tietoiselle tietokoneelle. Jos tietoisuus on vain neuroneiden aktivaatiota aivoissa, niin silloin tietokone, jonka arkkitehtuuri on riittävän lähellä aivoja, on automaattisesti tietoinen. Eikä tietoisuus ole mitään sen kummallisempaa. 😃

Reduktionismi

Reduktionismi ei mene aivan yhtä pitkälle kuin eliminativismi. Teorian mukaan, mentaalisia tiloja on olemassa, mutta ne eivät ole itsenäisiä fysikaalisesta tasossa. Tämä tarkoittaa, että mielessä on eri tasoja, kuten fysikaalinen neuronien taso alimpana ja korkeimmalla tasolla mentaalinen tietoisuuden taso. Kuitenkin metaalisen tason säännÜt voidaan selittää alemmalla tasolla.

Tietokoneen näkökulmasta tämä ei mene kovin kauas eliminativismista. Jos mentaaliset ilmiöt voidaan selittää täysin fysikaalisella tasolla, niin riittävä samankaltaisuus tietokoneen ja aivojen toteutuksen välillä antaisi tietokoneelle kvaliat. 🤓

Lopuksi

Nämä kaksi materialismia vaikuttavat lupaavilta tietoisen tietokoneen kannalta. Kuitenkaan ne eivät kykene kunnolla selittämään, miksi meillä on kvalioita, miksi ylipäätään olemme tietoisia. Seuraavassa ja sarjan viimesiessä osassa tutustumme materialismiin, joka pyrkii selittämään kvaliat.