Voiko tietokoneella olla sielu? Osa 3/3

Ajatus tietokoneesta, jolla on oma tietoinen mieli on ollut viimeaikoina esillä monissa Hollywood-leffoissa kuten Herissä, Ex Machinassa ja Uncannyssä. Onko elokuvien taustalla totuuden siemen vai onko tietokoneen sielu vain sci-fiä, joka ei koskaan näe päivän valoa? Ennen kuin jatkat lukemista, tutustu blogisarjan ensimmäiseen osaan. ☺️

Aikaisemmissa osissa kävin läpi kvaliat, dualismin, indetiteettiteoriat ja kaksi materialismia. Tällä kertaa sukellamme syvälle emergenssiin.

Emergenssi

Ennen kuin käsittelemme postauksen pääteemaa eli emergenttiä materialismia, käymme kuitenkin läpi, mitä emergenssillä tarkoitetaan. Jos katsot ikkunasta ulos sadetta, silmiesi edessä on emergentti ilmiö. Sade koostuu suuresta määrästä pisaroita, jotka eivät yksin riittäisi muodostamaan sadetta. Emergenssissä siis matalamman tason ilmiöt, kuten vesipisarat, muodostavat yhdessä korkeamman tason kokonaisuuden, sateen. 🌧️

Emergenssi ei rajoitu pelkkään sateeseen, vaan emergenttejä ilmiöitä on kaikkialla. Kaikki, mikä meitä ympäröi, koostuu matalammalla tasolla atomeista, jotka muodostavat kaikki kappaleet, jotka vain suinkin voimme nähdä. Mutta jos melkein kaikki on jollain tasolla emergenttiä, niin miksi edes puhumme koko asiasta? 🤔

Emergenssi voidaan jakaa kahtia: vahvaan ja heikkoon emergenssiin. Heikko emergenssi tarkoittaa, että korkeamman tason emergentit ilmiÜt voidaan ennustaa matalamman tason lainalaisuuksista. Jos tiedämme, miten vesimolekyylit käyttäytyvät, voimme ennustaa, että ne muodostavat meressä aaltoja. Vahva emergenssi puolestaan viittaa siihen, ettei korkeamman tason ilmiÜtä voida ennustaa alemman tason lakien pohjalta. Mieltä voidaan pitää vahvasti emergenttinä.

Emergentti materialismi

Mieli on aivojen vahvasti emergentti ominaisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että vain katsomalla neuroneita, emme pysty ennustamaan mielen ja kvalioiden olemassaoloa. Tästä seuraa se, että mentaalisuus on toki olemassa, mutta sitä ei voida selittää fysikaalisella tasolla. On syytä huomata, että tämä ei kuitenkaan ole dualistinen näkemys, sillä mieli nähdään yhä aivoista emergoituvana osana, ei täysin erillisenä asiana. 😊

Se, mitä tämä tarkoittaa tietokonesielun kannalta, on jokseenkin epäselvää. Jos emme voi ennustaa mielen olemassaoloa aivoissa vain katsomalla neuroneita, emme myöskään voi ennustaa mieltä tietokonejärjestelmässä.😲 Lisäksi, emme voi edes olla varmoja, onko keskuudessamme zombeja. Tässä yhteydessä zombeilla tarkoitetaan ihmisiä, jotka käyttäytyvät aivan kuten kaikki muutkin, mutta heillä ei vain ole kvalioita. Aivan kuten ei tietokoneillakaan. Tämän teorian valossa emme siis voi tietää, onko maailman kehittynein tekoäly vain zombi, vai onko se tietoinen olio.

Lopuksi

Kaiken kaikkiaan sielu, tietoisuus, tai miten ikinä sitä haluatkaan nimittää, ei ole poissuljettu tietokoneilta. Vain aika näyttää, mihin asti kehitys pääsee. Kiitos, että jaksoit lukea blogisarjan loppuun asti. 🤗